X

Naše služby

Zabezpečujeme nasledovné typy prepráv

 • Medzinárodné celovozové prepravy
 • Medzinárodné dielčie prepravy riešené formou dokládky
 • Medzinárodné prepravy riešené formou zbernej služby (ZBS)
 • Medzinárodné nadrozmerné a nadmerné prepravy
 • Medzinárodné prepravy podliehajúce podmienkam ADR
 • Medzinárodné prepravy cisternovými vozidlami (potravinárske/chemické/stavebné)
 • Medzinárodné prepravy voľne loženého tovaru
 • Vnutroštátne celovozové prepravy 
 • Vnutroštátne dielčie prepravy riešené formou dokládky
 • Vnutroštátne nadrozmerné a nadmerné prepravy 
 • Vnutroštátne prepravy cisternovými vozidlami (potravinárske/chemické/stavebné) 
 • Vnútroštátne prepravy voľne loženého tovaru

Zaujali Vás naše služby?Kontaktujte nás

Čo o nás povedali naši zákazníci